صفحه اصلي -> محصولات -> سیستم بارگیری و تخلیه -> بارگیری و تخلیه AL1
 بارگیری و تخلیه AL1

سیستم مدرن بارگیری و تخلیه بار مدل AL1 دارای مزایای مختلفی می باشد که بعضی از آنها به اختصار بیان می گردد.


1- سرعت در انجام کار.

2- عدم محدودیت در ارتفاع بارگیری مثلآ انواع خودرو مانند نیسان ، خاور ، ده تن ،تریلر و .... براحتی بارگیری مینماید.

3- قابلیت هدایت محصول جهت پیاده شدن در نقطه مورد نظر مثلآ  در آخر تریلر سمت راست و بعد وسط و بعد چپ.

4- راحتی در انجام کار بدون نیاز به نیروی متخصص.

5- عدم استفاده از نیروهای فراوان به هنگام بارگیری.

6- دارای دور معکوس.

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

سیستم بارگیری و تخلیه ، سیستم بارگیری و تخلیه AL1 ، مجتمع صنعتی علیپور