در این قسمت می توانید سایت مجتمع صنعتی علیپور را به دوستان خود معرفی نمایید. با وارد کردن پست الکترونیکی خودتان و دوستتان یک نامه از طرف شما به دوستتان ارسال می شود که محتوای این نامه دعوت ایشان برای مشاهده این وب سایت است.