صفحه اصلي -> محصولات -> کیسه پرکن -> کیسه پرکن
 کیسه پرکن

این دستگاه زیر سیلوی سیمان قرار گرفته و سیمانها را به وزن دلخواه کیسه می نماید.

 

 

کیسه پرکن ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

کیسه پرکن ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

کیسه پرکن ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

کیسه پرکن ، مجتمع صنعتی علیپور